10 - 20 tỷ

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đang bán
Giá : 1x tỷ
Đang bán
Giá : 70 triệu/m2
Đang bán
Giá : 1x,y tỷ
Đang bán
Giá : 2x,y tỷ
Đang bán
Giá : 1x,y tỷ
Đang bán
Giá : 2x,ytỷ
Đang thương lượng
Giá : 1x tỷ

0929 71 6789